Leveransvillkor

Kontakta mig om du är intresserad av någon bild:
ola@skidlararlinjen.se
070-5456188

 

Upphovsrättslagen är enkel ... fråga först!

© ... är ett internationellt tecken som visar att ett verk är upphovsrättsligt skyddat. Upphovsrättslagen ger fotografen rättsligt skydd till sitt verk. På samma sätt som patenträtten talar om vem som äger en uppfinning, så talar upphovsrätten om vem som äger rättigheterna till en bild. Att visa respekt för fotografens verk är en självklarhet för alla seriösa bildköpare. Att alltid fråga först är en bra tumregel ...

 

Vanliga frågor från bildköpare ...

© Vad köper jag?
När Du beställer en bild köper Du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt – upphovsrätt – är alltid fotografens.
Äganderätten till den levererade bilden – vare sig den är digital, ett dia eller en papperskopia – är alltid fotografens. För att få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med fotografen. Därför har Du inte heller rätt att behålla digitala bilder efter användning, de ska raderas från alla lagringsmedia. CD-skivor ska returneras till fotografen.

© Hur får bilden användas?
En bild får bara användas i det sammanhang som har överenskommits med fotografen. Det gäller till exempel en viss typ av trycksak, upplagestorlek och hur stor bilden visas. Behöver något ändras efter överenskommelsen ska fotografen först kontaktas.

© Ska fotografens namn sättas ut?
Fotografens namn ska alltid sättas ut intill bilden. I vissa sammanhang kan det vara svårt att uppfylla – då ska fotografens namn anges på annan plats i publikationen.

© Får bilden ändras?
Inga ändringar får göras i bilden utan upphovsmannens tillstånd. Ibland finns dock en praxis där beskärning och viss ändring av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. 

© Hur länge är bilden skyddad?
Ett fotografiskt verk är skyddat i 70 år efter fotografens död. En bild som inte betraktas som verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret. För att betraktas som verk ska bilden ha en viss orginalitet och särprägel. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, inte ska kunna framställa samma bild.

© Får jag göra nya exemplar?
Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker digitalt, i tryck eller som utskrifter. Inte heller får bilden spridas via digitala media, t.ex Internet eller Intranet utan fotografens tillstånd.

© Får bilden användas på nytt?
Vid köp av arkivbild köper Du endast rätten att använda bilden till ett visst ändamål och tillfälle. Behöver bilden användas på nytt är Du skyldig att först inhämta fotografens tillstånd.

© Vad händer om jag bryter mot dessa regler?
Eftersom fotografen har rätten på sin sida genom lagstiftning så riskerar Du att drabbas av rättsliga åtgärder.